oi deixara tv via satelite

OI DEIXARÁ A TV VIA SATÉLITE

BOMBA! Chega ao fim a divisão de pontos extras da Sky

TV por Assinatura regrediu ao ano de 2014